ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อุเทน ภุมรินทร์
หน่วยงาน :
Nature Play and Learn Club
การทำงาน :
นักวิจัยด้านความหลากหลายของนกในแปลงฟื้นฟูป่า, วิทยากรนำดูนกและสื่อสารธรรมชาติ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, นักวิจัยผู้ช่วยงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA), ผู้ตรวจคุณภาพงานแปลสารคดีด้านธรรมชาติวิทยา
ที่อยู่ :
52/129 แยก 13 ซอยพหลโยธิน 45 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ด้านสัตว์ป่า), ระบบนิเวศเขตเมือง (Urban Ecosystem), การสื่อสารธรรมชาติ
Email :
wildlifer7273@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th