ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นรินทร์ เทศสร
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
สถานีวนวัฒนวิจันราชบุรี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
narin67@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การทดสอบสายต้นอะเคเซียลูกผสม(Clonal trials of intra-specific hybrids and inter-specific hybrids of Acacia species) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th