ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อนัญญา สุมน
หน่วยงาน :
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
การทำงาน :
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผลงาน -โครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่า กฟผ. ประจำปี 2558 -โครงการ Go to Green (G2G) -ช่วยงาน โครงการ ภุมรี พลังสตรี..พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม -ตัวแทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยไปเป็นกรร
ที่อยู่ :
NRV apartment ห้อง225 ซ.พหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-ความหลากหลายทางชีวภาพ
Email :
milkananya@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th