ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย อมรพงศ์ หิรัญวงศ์
หน่วยงาน :
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
การทำงาน :
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกิจการวิจัยและพัฒนา กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ
ที่อยู่ :
1/21 หมู่บ้านมารวยซอย 1 หมุ่ที่ 1 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การบริหารกิจการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร การบริหารกิจการวิัจัยพัฒนาภาคเอกชน กรรมการวิชาการ มาตรฐานระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
Email :
amornpong.h@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th