ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. จิราภรณ์ เกิดรัตนชีวิน
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
2/386 ซอยนิมิตใหม่1 ถนนนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
jiraporn253777@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : พฤติกรรมการฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนของนกแสก (Tyto alba) ในรังเทียมบริเวณสวนปาล์มน้ำมันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Incubation and Parental Behavior of Barn owl (Tyto alba) in Artificial Nests at Palm Oil Plantation Phrasaeng District, SuratThani Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th