ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. จิราภรณ์ เกิดรัตนชีวิน
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
2/386 ซอยนิมิตใหม่1 ถนนนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
jiraporn253777@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th