ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย เฉลิมชัย ทวีทรัพย์
หน่วยงาน :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ :
1102 ซอยอ่อนนุช 17 เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
เทคโนโลยีชีวภาพ
Email :
benzchalermchai79@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การชักนำแคลลัสจากส่วนตาข้างของรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อ(Callus induction from axillary bud of Thunbergia laurifolia Lindl. in aseptic technique.) สถานะเอกสาร : เอกสารไม่อนุมัติ
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th