ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ปิยะวรรณ ศรีแดงรักษา
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถนนค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
การทำงาน :
ที่อยู่ :
71/5 หมู่ 1 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kerdyu25@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การผสมผสานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับการสำรวจภาคสนามในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี (Integration of Remotely Sensed Data and Ground Survey for Assessment of Above-ground Carbon at Erawan National Park, Kanchanaburi Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th