ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ฑีฆา โยธาภักดี
หน่วยงาน :
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
การทำงาน :
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ :
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม
Email :
teeka_y@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การสร้างความมั่นคงในอาชีพด้วยระบบเกษตรป่าไม้ของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก(Creating a job security with agroforestry in Karen community at Umpang Wildlife Sanctuary. Umpang district, Tak province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th