ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย วีรศักดิ์ ศรีนวล
หน่วยงาน :
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
audit2553@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th