ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ทิพากร ภูสาคร
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
นวชน อพาร์ทเม้นต์ ซ.งามวงศ์วาน 46 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร รุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
Tipakhon.ph@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th