ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ทิพากร ภูสาคร
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
นวชน อพาร์ทเม้นต์ ซ.งามวงศ์วาน 46 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร รุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
Tipakhon.ph@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : โครงสร้างและองค์ประกอบของรังมดแดงในประเทศไทย(Structure and composition of weaver ant nest (Oecophylla smaragdina F. Formicidae) in Thailand ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th