ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง กัญพัชร์ โก่งเกษร
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ที่อยู่ :
373/22 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
sexy-puy@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th