ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สุพินโญ จงคูณกลาง
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ :
คอนโดลุมพินีวิลล์แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด บ้านเลขที่ 168/670 ถนนเเจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
annyviza3090@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ความมากมายของสัตว์ขาปล้องในดินในพื้นที่เหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี(Abundance of Soil Arthropod Communities at Limestone Mine in Saraburi province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th