ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สุพินโญ จงคูณกลาง
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ :
คอนโดลุมพินีวิลล์แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด บ้านเลขที่ 168/670 ถนนเเจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
annyviza3090@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th