ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ปิยรัตน์ มุกกาสา
หน่วยงาน :
สถานีวิจัยต้นน้ำคีรีวง หมู่ที่ 8 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
การทำงาน :
หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ำคีรีวง
ที่อยู่ :
4/71 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
piyarat60@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th