ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุดารัตน์ แก้วกับทอง
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติเขานัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
การทำงาน :
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขานัน
ที่อยู่ :
122/29 ม.4 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
annkkt04@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th