ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อุเทน จันละบุตร
หน่วยงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นิเวศวิทยา, คาร์บอนในดิน, พื้นที่ชุ่มน้ำ
Email :
utain020@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th