ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ศศิธร
หน่วยงาน :
ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ที่อยู่ :
67 ซอยสังคมสงเคราะห์ 24 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
s6304@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th