ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง ชลดา อ่อนอาษา
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
chontem44@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th