ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย เอก สิทธิพันธุ์
หน่วยงาน :
ธุรกิจพืฃสมุนไพร
การทำงาน :
ธุรกิจพืฃสมุนไพร
ที่อยู่ :
113 บางนา-ตราด 12 บางนา กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
พืชสมุนไพร
Email :
ekk9enterprises@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th