ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สุปราณี คงแรม
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
แกรนด์วิวแมนชั่น 18/118-119 ซ. พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
supranee398@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพและในดินของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ (Carbon Storage in Biomass and Soil of the Highland Reforestation at the Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th