ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ขนิษฐา ลิป่วน
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้
ที่อยู่ :
เสมาแมนชั่น 27/1ซอย2ก ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา.อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
khanittha.mvl@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ผลของช่องว่างป่าต่อความมากมายของสัตว์ขาปล้องในดินบริเวณป่าดิบเขา เขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ (Effects of Forest Gaps on Soil Arthropod Abundance in Hill Evergreen Forest at Huai Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th