ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นุกูลกิจ คำรบธนสาร
หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
การทำงาน :
ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการพิเศษ
ที่อยู่ :
10/346 หมู่3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
Email :
nukulkit.k@bu.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th