ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย พงศ์สวัสดิ์ นิพิฐปัญญา
หน่วยงาน :
สถานีวิจัยต้นน้ำป่าสัก ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
389/4 ถนนดำริพัฒนา ตำบลในเมือง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
akasit_yoe@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th