ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง กำไร ประมาณ
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
ปี พ.ศ.2544-2548 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปี พ.ศ.2549 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี พ.ศ.2550-ปัจจุบัน กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
1/260 ม.รัชธานี 7 ซ.สายไหม 23/1 สายไหม กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ktababuia@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การคงอยู่ของการใช้ที่ดินด้วยวนเกษตรในตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (Existence of Agroforestry Land-Use at Bang Kachao Sub-District, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th