ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. เบญจวรรณ คำรศ
หน่วยงาน :
การทำงาน :
1.นักวิจัย ที่คณะวนศาสตร์ 2.นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 3.นักวิชาการป่าไม้ ศธส.ทะเลน้อย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) กรมอุทยานฯ
ที่อยู่ :
194 บ้านดอนทอง หมู่11 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kimpossible_ok@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th