ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ปรารพ แปลงงาน
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
พ.ศ.2554-2555 ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จ.ภูเก็ต พ.ศ.2555-2558 ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จ.ภูเก็ต พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 จ.ภูเก
ที่อยู่ :
121/1 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
1.การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาตื 2. การติดตามสถานภาพและการจัดการแนวปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 3. การสำรวจทุ่นจอดเรือ ฐานทุ่น และติดตั้งทุ่นจอดเรือในอุทยานแห่งชาติ 3.
Email :
praropforestry@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th