ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย วิชัย ตันประวัติ
หน่วยงาน :
เกษตรกร
การทำงาน :
เป็นเกษตรกรปลูกกล้วยและผลไม้ป่าที่รังสิตคลองสิบ (หนองเสือ)
ที่อยู่ :
29 หมู่2 ถนนเลียบคลองสิบ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
เป็นทายาทเกษตรกร การปลูกพืชและผลไม้ป่า
Email :
tanprawat@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th