ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นรินทร์ จรูญรัตนพักตร์
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 พหลโยธิน ขว.ลาดยาว ข.จตุจักร กทม.
การทำงาน :
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ปัจจุบัน) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
ที่อยู่ :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 พหลโยธิน ขว.ลาดยาว ข.จตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
narinjak@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : แนวโน้มการใช้ดัชนีพืชพรรณที่เหมาะสม เพื่อประมาณปริมาณคาร์บอนสะสม ของป่าไม้ (The trend of using the vegetation index for estimates carbon stock of forest.) สถานะเอกสาร : เอกสารไม่อนุมัติ
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th