ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นรินทร์ จรูญรัตนพักตร์
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 พหลโยธิน ขว.ลาดยาว ข.จตุจักร กทม.
การทำงาน :
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ปัจจุบัน) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
ที่อยู่ :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 พหลโยธิน ขว.ลาดยาว ข.จตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
narinjak@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th