ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พรรษชล หนูเทพ
หน่วยงาน :
สำนักอนุรักษ์ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
1771/308 คอนโดเกษตรเรสซิเด้น ตึก b ซ.พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
patsachonnhutep@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ความแปรผันของการเติบโต รูปทรง และแก่นของพะยูงอายุ 29 ปี ในแปลงทดสอบแม่ไม้ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา (Variation in Growth, Stem Form and Heartwood of Dalbergia cochinchinensis Pierre at 29-years-old in a Progeny Trials at Mu Si Silvicultural Research Station, Nakhon Ratchasima Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th