ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พรรษชล หนูเทพ
หน่วยงาน :
สำนักอนุรักษ์ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
1771/308 คอนโดเกษตรเรสซิเด้น ตึก b ซ.พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
patsachonnhutep@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th