ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สุพัชภรณ์ ล้อเรืองสิน
หน่วยงาน :
ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้
ที่อยู่ :
2021 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
supatchporn@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th