ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ณภัทรชนน สีนวนดำ
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
เกษตรศิริอาพาร์ทเม้น 2308/26 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
my_life_y555@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : สมบัติดิน การเติบโต และผลผลิตของสวนป่าอะเคเซีย ภายหลังการใส่ปุ๋ย ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา (Soil Properties, Growth and Yield in Acacia Plantation after Fertilization at Sakaerat Silvicultural Research Station, Nakhon Ratchasima Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th