ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. อภิวดี รสิตานนท์
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี
การทำงาน :
ทำงานด้านธุรการ อำนวยการ
ที่อยู่ :
51 ม.5 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
kajune_543@hotmail.co.th
www.conference.forest.ku.ac.th