ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. กมลเนตร จันทร์แก้ว
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
100/285 ม.10 ซ.ทรัพย์บุญชัย23 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
o_sis_ja_@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th