ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สมิตา ตันสกุล
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
7/29 ม.2 ต. บางนอน อ. เมือง จังหวัดระนอง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
samita.t@ku.th
เรื่องที่จะนำเสนอ : การร่วงหล่นและการย่อยสลายของซากพืชในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา (Litterfall and Litter Decomposition in Mining Rehabilitation Area at Phangnga Forestry Research Station, Phangnga Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th