ชื่อ - สกุลสมาชิก :
Ratana Mormanee
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การทำงาน :
ด้านเยื่อและกระดาษ ตั้งแต่ปี 2526 - ปัจจุบัน
ที่อยู่ :
กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ด้านเยื่อและกระดาษ
Email :
ratanamormanee@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : (INVESTIGATION OF A QUALITY PULP FROM CLONE SELECTION OF ACACIA AURICULIFORMIS HYBRID AND ACACIA HYBRID ) สถานะเอกสาร : เอกสารไม่อนุมัติ
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th