ชื่อ - สกุลสมาชิก :
Suchitra Changtragoon
หน่วยงาน :
Expert Office, Forest and Plant Conservation Research Office Department of National Parks, Wild life and Plant Conservation 61 Phaholyothin, Chatuchak , Bangkok, 1900 Thailand
การทำงาน :
Expert on Forest Conservation Research
ที่อยู่ :
Forest and Plant Conservation Research Office Department of National Parks, Wild life and Plant Conservation 61 Phaholyothin, Chatuchak , Bangkok, 1900 Thailand
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Forest Genetics Conservation Research
Email :
suchitra.changtragoon@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : นิติวิทยาศาสตร์โดยใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการวินิจฉัยชนิดพันธุ์และเอกลักษ์ของไม้และขี้เลื่อยของกลางเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย(DNA Forensics on verification of species and individuals from confiscated wood and sawdust in Thailand) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th