ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นายวรวิทย์ พลทัสสะ
หน่วยงาน :
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ที่อยู่ :
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร์ กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
kengdede@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุดิบชีวภาพก่อนการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้(PRETREATMENT ON RAW BIO-MATERIAL PROPERTIES BEFORE FABRICATION) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th