ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุวรรณา อ่ำเผือก
หน่วยงาน :
Royal Forest Department
การทำงาน :
ที่อยู่ :
Royal Forest Department
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
suwanna502@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ความทนทานตามธรรมชาติของไม้สนคาริเบียและการพัฒนาคุณภาพ(Natural Durability of Pinus caribea Morlet Wood and Their Improving Treatments) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th