ระยะเวลา (วัน)

0

สาขาการนำเสนอ

0

อภิปรายและบรรยายพิเศษ

0

จำนวนผู้เข้าร่วม

0

รายงานการประชุมที่ผ่านมา

การประชุมการป่าไม้ มีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมีการประชุมการป่าไม้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา

สามารถติดตามเอกสารรายงานการประชุมที่ผ่านมาจากลิงค์ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม ฉบับย้อนหลังในอดีต ยังไม่มีเวอร์ชั่นดิจิตอลไฟล์ ทางผู้จัดจะพยายามรวบรวมและจัดเตรียมเป็นไฟล์ให้ได้มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
รายงานการประชุมที่ผ่านมา

ติดต่อฝ่ายจัดการประชุม

ส่งข้อความ