ขอเชิญร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 (ประชุมผ่านระบบออนไลน์)

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ (ฟรี) ได้ที่ 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
(ผู้ประสานงาน นางสาวจินตนา กลิ่นหวล)
โทรศัพท์: 0-2561-4761 ต่อ 1501-1503 

Recommended Articles

Leave a Reply