ปรับรูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ 100% ฟรีค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  • ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
  • ยกเว้นค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเฉพาะเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และนิสิต นักศึกษา