การนำเสนอผลงาน

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์

การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 11 และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 วันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564

การนำเสนอผลงาน

ทำอย่างไรเมื่อลืม password

สำหรับผู้นำเสนอที่ลืม password ในการเข้าไปจัดการระบบนำเสนอ เมื่อคลิกปุ่มลืม password และได้ทำการตั้ง password ใหม่ ตามคำแนะนำใน email แล้ว อาจเจอเหตุการณ์ตามภาพนี้ มีคำเตือน Invalid password reset key. ไม่ต้องตกใจนะครับ การตั้ง password ใหม่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถ login ด้วย password ใหม่ได้เลยครับ

การประชุมการป่าไม้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ฯ (ออนไลน์)

ขอเชิญร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 (ประชุมผ่านระบบออนไลน์) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ (ฟรี) ได้ที่  ติดต่อสอบถามข้อมูลศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์(ผู้ประสานงาน นางสาวจินตนา กลิ่นหวล)โทรศัพท์: 0-2561-4761 ต่อ 1501-1503 

การประชุมการป่าไม้

ประกาศเลื่อนการจัดประชุม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะวนศาสตร์และภาคีเครือข่ายทางด้านป่าไม้ จึงขอเลื่อนการจัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2563 จากวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://conference.forest.ku.ac.th

การนำเสนอผลงาน

วิธีการส่งผลงานนำเสนอเข้าสู่ระบบ

สามารถดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการส่งผลงานได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ https://www.loom.com/share/b2339bcbd64a484593b4280753ff9f12

การนำเสนอผลงาน

วิธีการลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน

สามารถดูวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ https://youtu.be/N4F5x6J6fkk

การนำเสนอผลงานPhoto by Panuson Norkaew on Unsplash

คำแนะนำสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง การนำเสนอผลงานทั้งภาคโปสเตอร์และปากเปล่า จะได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม (Proceedings) ทั้งนี้ต้องสมัครโดยส่งทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มให้พิจารณาด้วย หากยื่นเฉพาะบทคัดย่อ และผ่านการพิจารณาให้นำเสนอได้ จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม (Proceedings) หากประสงค์จะเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Tropical Forest Research (JTFR) จะต้องส่งบทความฉบับเต็มที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (download) ตัวอย่างไฟล์บทความฉบับเต็ม (download)