ท่านสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และลงทะเบียนส่งผลงานได้แล้ว

หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งผู้จัดการประชุมเพื่อแก้ไขต่อไป

ขอบคุณครับ

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *